Uvod

Ob aktiviranju zavihka se prikaže okno z izbirami:

Statistično poročilo ZAP/PL

Nalogi za vpis na HK

Pregled izplačil

Natisni