Tiskanje Objekti proračunskih postavk

S pritiskom na gumb Tiskanje  v oknu Objekti se nam odpre novo okno, v  katerem določimo kriterije za izpis objektov.

 

Natisni