Verzija 2019.17.001 z dne 27.12.2019

  • Urejen prikaz podatkov o izobrazbi in poklicu na izpisu napotnice za obdobni ali predhodni pregled.
  • Urejen prikaz datuma zadnjega preventivnega pregleda na izpisu napotnice za predhodni pregled.

Natisni