Odstotki za stalnost

Odstotki za stalnost se upoštevajo le za  delovno dobo zaposlitve pri trenutnem delodajalcu.

Leta stalnosti – število let dopolnjene delovne dobe pri delodajalcu.

% dodatka-moški – odstotek dodatka za prej navedena leta dopolnjene delovne dobe pri moških.

% dodatka-ženske – odstotek dodatka za prej navedena leta dopolnjene delovne dobe pri ženskah.

Natisni