Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

  • Predogled temeljnice: Vsi zneski grupirani po kontih

Natisni