Urejanje podatkov o delovnem mestu

Izbere se gumb  - Popravi zapis (Enter) in odpre se okno Zamenjava cene delovnega mesta:

 

Na tem okni so naslednji podatki:

  • Šifra artikla – vidi se šifra izdelka delovnega naloga.
  • Vrstica sestavnice – vidna je vrstica operacije v delovnem nalogu.
  • Šifra operacije  – šifra operacija za katero urejamo podatke.
  • Šifra del. mesta ali šifra zahtevnosti – delovno mesto ali zahtevnost operacije na katerem se izvaja operacija.
  • Količina – kakšna je potrebna količina operacije za izdelavo nadrejenega artikla.
  • Cena -  podatek se predlaga iz šifranta in jo lahko popravljamo. Za delovne naloge z letnico 2006 ali starejše je z modro barvo prikazan tudi cena preračunana v EUR

Natisni