Verzija 2018.05.002

​Obračun plač zaposlenih

  • Odpravljena pomanjklivost pri obračunu dodatka za delo v tujini za detaširane in napačni pripravi za plačilni promet

Natisni