Verzija 2020.14.001 z dne 16.10.2020

Osnovna sredstva

  • Upoštevanje prikaza izbrane številke decimalnih mest amortizacijske stopnje glede na nastavitev v meniju Nastavitve-Povezave. Dopolnitev izvedena na izpisih, pregledih, pomočnikih vpisa in preračuna amortizacijske stopnje iz dobe trajanja. Število decimalnih mest je dovoljeno povečati do 7 decimalk. Pomembno je, da v nastavitvah programa ne dovoli zmanjšanje decimalnih mest po predhodno izvedenem povečanju. Osnovna nastavitev sta dve decimalni mesti.

 

Natisni