Zavihek Poročanje

V zavihku 'Poročanje' se urejajo nastavitve za pripravo poslovnih poročil.

.

 

 

·      Šifra stika za prejemnike poštev – nastavitev, s katero določimo, kateri prejemniki bodo preko elektronske pošte prejemali pripravljena poslovna poročila.

V šifrantu stikov določimo želeno šifro stika, v stikih na stranki uporabnika pa vpišemo pod  to šifro stika vse osebe, ki bodo prejemali pripravljena poslovna poročila.

Natisni