Skladiščenje blaga na odpoklic

V odpremnih nalogih je znotraj modula Naročila dobaviteljem in kupcev,  dodana možnost vnosa podatkov za prenos blaga v okviru skladiščenja na odpoklic.

Skladiščenje blaga na odpoklic

Natisni