Verzija 2019.04.001 z dne 8.3.2019

  • Omogočeno tiskanje izplačilne liste brez prikaza stroškovnih mest zaposlenih.
  • Omogočeno tiskanje salda odtegljaja na obračunskem listu.
  • PPZ:
    • možnost tiskanja obračuna in izplačila ločeno po družbah
    • dodatno polje Naziv družbe v analizi
    • možnost izvoza preglednice posameznega obračuna v excel
  • Odpravljena pomanjkljivost na prikazu odstotka in zneska prispevkov delodajalca na obr. listu Javni sektor II posebna kuverta 12 col

Natisni