Zbir po strankah

Če izberemo Zbir po strankah, se odpre spodaj prikazano okno:

 

Izpis podatkov omejimo glede na Vrsto računa, Vrsto plačila, Leto računa, Poslovno leto, Obdobje, Od do šifra stranke, Od do prve grupe stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), Datum računa, Datum opravljanja, Datum zapadlosti, Datum plačila, Šifra enote in Šifra storitve ( če so prepisani računi po storitvah iz OST)

  • Izbira vrste izpisa – izberemo med Vse stranke, Dolžniki in Upniki ter Dolžniki in upniki.
  • Razvrščanje – v spustnem seznamu izberemo med razvrščanjem po Šifri stranke, Po prvi gruči stranke, Nazivu stranke, Višini dolga, Višini predplačila, Prvi gruči stranke in Drugi gruči stranke.

Če izberemo razvrščanje Po prvi gruči stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), so zapisi znotraj prve gruče razvrščeni po nazivu stranke. Vsaka grupa se začne izpisovati na novi strani (glej primer izpisa v nadaljevanju).

  • Način razvrščanja je lahko Padajoč ali Naraščajoč.
  • Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa.
  • Upoštevajo se: Vsa izbrana plačila ali Vsa plačila za izbrane račune – v prvem primeru se upoštevajo plačila glede na omejitev Od do vrste plačila, Od do datuma plačila.

Kliknemo na Tiskaj. Odpre se okno, kjer izberemo vzorec, na podlagi katerega bomo pripravili izpis. Z instalacijo programa SPR dobimo SAOP vzorec, lahko pa oblikujemo tudi svoj izpis.

Izpis zbir po strankah, zapisi so razvrščeni po Višini dolga:

Izpis zbir po strankah, zapisi so razvrščeni Prvi gruči stranke:

Natisni