Verzija 2018.04.000

Obračun - gumb Uvoz - Uvoz obračunov iz DK

Na nastevitvene podatke dodana možnost izbira  različnih strank in kontov

Natisni