Dopust za delovno dobo

 

-  Zap. št. –  zaporedna št. vrstice dopust za delovno dobo

-  Delovna doba od Let/Mesecev/dni –  vpišemo št. let/mesecev/dni delovne dobe od

-  Delovna doba do Let/Mesecev/dni –  vpišemo št. let/mesecev/dni delovne dobe do

-  Dni dopusta – vpišemo število dni dopusta, ki pripada zaposlenemu glede na prej definirane podatke za delovno dobo od-do

Natisni