Dogodki

Izpišemo si lahko dogodke katere imamo vnesene na osnovnih sredstvih in drobnem inventarju.

·      Datum od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega datuma želimo izpis dogodkov.

·      Razvrščanje: izberemo med razvrščanjem po Datumu ali Opisno. Program predlaga prazno.

·      Tiskanje opomb: polje označimo s kljukico če želimo da se nam na izpisu, izpišejo tudi opombe.

·      Naziv liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se izpiše v glavi lista.

Natisni