verzija 2017.05.000

Obračuni RPO, PDO: Spremenjen izračun popravkov - pri izračunu nove popravljene vrednosti se upoštevajo samo poravki istega računa, ne več vsi poravki za enako ID za DDV.

Opiranje obdobij: Urejeno popravljenje obdobij - iz mesečenega v trimesečnega zaveznaca ali obratno.

Preglednica računov: Gumb Izbor računov - odpravljena težava s prikazom zneskov računa ob uporabi tega filtra. Odpravljana napaka na možnosti prikaza plačaninih računov prejetih/izranih v prejšnjih obdobjih.

Odpravljene težave s kreiranjem nove baze DDV (npr. ob odpiranju novih licenc).

Natisni