Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

  • V primeru povezave modula DN z modulom TDR je odpravljena napaka, ki je ob vstopu v varnostni sistem na preglednici nalogov in izhodu iz njega omogočila funkciji priprave gotovinskega računa in dobavnice TDR tudi za naloge, ki niso v statusu, kater bi dovoljeval tako knjiženje.

Natisni