Kako vnašamo osnovna sredstva, če imamo več enakih kosov?

To lahko naredimo z enkratnim vnosom tako, da pod količino vnesemo toliko kosov osnovnih sredstev kot jih je na računu, pod nabavno vrednost pa vpišemo skupno vrednost vseh kosov. Program bo ob potrditvi odprl toliko inventarnih številk kolikor je vnesenih kosov in glede na to število razdelil nabavno vrednost na posamezen kos. V primeru, da imate ta osnovna sredstva po različnih nahajališčih, lahko to nahajališče popravite na posameznem osnovnem sredstvu.

Natisni