Tiskanje

Podatke o delavcih lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

·      Šifra od do – vpišemo oziroma izberemo šifre delavcev za katere bi se izpisali podatki.

·      Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni delavci: po šifri ali po nazivu.

·      Prikaži opombe – če je polje označeno (ü) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe delavcev.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.

·      Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.

Natisni