Zavihek Dodatno (Alt + D)

·      Knjiženo v DDV: določimo ali želimo izpis vseh vnesenih prejetih računov, samo tiste ki so knjiženi v DDV ali samo tiste, ki še niso knjiženi v DDV.

·      Knjiženo v DK: določimo ali želimo izpis vseh vnesenih prejetih računov, samo tiste, ki so knjiženi v DK ali samo tiste, ki še niso knjiženi v DK.

·      Zapisano v PP: določimo ali želimo izpis vseh vnesenih prejetih računov, samo tiste, ki so knjiženi v PP ali samo tiste, ki še niso knjiženi v PP.

·      Datumi in znesek v tuji valuti se tiskajo: določimo ali želimo tiskati tudi datume in zneske v tuji valuti.

·      Davki se tiskajo: določimo ali naj se tiskajo davki.

·      Potrditve se tiskajo: določimo ali naj se  tiskajo potrditve.

·      Vknjižbe se tiskajo:  če kvadrat označimo s kljukico, se na izpisih tiskajo vse vknjižbe.

·      Opomba se tiska: če kvadrat označimo s kljukico, se na izpisih tiskajo opombe.

·      Samo prva vrstica: če kvadrat označimo s kljukico, se na izpisih tiska prva vrstica prejetega računa.

 

Natisni