Knjiga prejetih računov – knjižna skupina – konti tujega dobavitelja

V Knjigi prejetih računov v Šifrantu - Knjižne skupine je možno dodati tudi konte za tuje dobavitelje. 

Knjižne skupine - konti tujih dobaviteljev

 

 

 

 

Natisni