Gumb »Izdelava podr. DN«

Funkcija je namenjena izdelavi (razpisu) delovnih nalogov za vse podrejene sestave izbranega (izdelka) delovnega naloga. Delovni nalogi se izdelajo za vse podrejene sestave po celotni (več nivojski) sestavnici. Razpisana količina podrejeni sestavov se izračuna iz razpisane količine izbranega naloga in drevesne sestave. Iz izbranega delovnega naloga se v podrejene delovne naloge prenesejo ključni podatki izbranega delovnega naloga (št-naročila, naročnik,…), rok izdelave in datum pričetka izdelave pa se izračunata glede na nastavitvene podatke izdelave podrejenih nalogov.

Ob izbiri gumba Izdelava podr. DN  se odpre naslednje okno:

Nastavitveni podatki:

 • Knjiga DN – vnesemo (izberemo) knjigo delovnih nalogov v katero bomo izdelali podrejene delovne naloge. Knjiga se predlaga iz nastavitev funkcije, če tam ni opredeljena pa iz preglednice delovnih nalogov.
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave podrejenih delovnih nalogov:
  • Brez – podrejeni delovni nalogi ne dobijo izpolnjenega roka izdelave
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem podrejenim delovnim nalogom
  • Dni pred pričetkom izdelave nadrejenega – vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave podrejenih delovnih nalogov pred datumom pričetka izdelave nadrejenega delovnega naloga
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave podrejenih delovnih nalogov:
  • Enako nadrejenemu – podrejeni delovni nalogi dobijo enak datum pričetka izdelave kot nadrejeni
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem podrejenim delovnim nalogom
  • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave (pol)izdelka podrejenega delovnega naloga (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa)
  • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave (pol)izdelka podrejenega delovnega naloga (rok izdelave podrejenega delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina)
 • Izračun količine –  nastavitve vezane na izračun količine podrejenih delovnih nalogov:
  • Celotnakoličina – podrejeni delovni nalogi dobijo količino, ki se vgrajuje v nadrejeni nalog, neodvisno od trenutne ali napovedane  zaloge.
  • Manjkajoča količina – podrejeni delovni nalogi dobijo količino, ki je razlika med potrebno količino, ki se vgrajuje v nadrejeni nalog in (napovedano) zalogo (če je zaloge dovolj, se podrejeni nalog ne razpiše).
  • Razlika do minimalne kolčine – podrejeni delovni nalogi dobijo količino, ki je razlika med potrebno količino, ki se vgrajuje v nadrejeni nalog in (napoedano) zalogo zmanjšano za minimalno zalogo (če je zaloge dovolj, se podrejeni nalog ne razpiše).
  • Razlika do maksimalne količine – podrejeni delovni nalogi dobijo količino, ki je razlika med potrebno količino, ki se vgrajuje v nadrejeni nalog in (napovedano) zalogo zmanjšano za maksimalno zalogo (če je zaloge dovolj, se podrejeni nalog ne razpiše).
 • Zaokroževanje količine – vnesemo (izberemo) metodo zaokrožitve razpisane količine podrejenih delovnih nalogov.
 • Izloči artikle planirane po minimalnih količinah – v kolikor je opcija vključena, potem se podrejeni delovni nalogi ne razpišejo za sestavine nadrejenega naloga, ki imajo v matičnih podatkih artiklov označeno, da se planirajo po minimalni količin.
 • Samo podrejeni nivo – če je opcija izbrana se razpišejo samo delovni nalogi za prvi neposredni nivo setavnice izbranega naloga.
 • Vzemi knjigo DN iz artikla – če je opcija izbrana, se delovni nalogi za podrejene polizdelke razpišejo v knjigi, ki jo imajo določeno v šifrantu artiklov. V kolikor knjige tam nimajo določena pa v knjigi, ki je nastavljena na prvem nastavitvenem podatku funkcije.

 

Razpis izvedemo z gumbom »Potrdi« (Alt + P).

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema.

Natisni