Vnos Rezervacije

Z gumbom Vnesi zapis se odpre vnosno okno za pripravo rezervacij.

 

·      Stranka – Podatek ni obvezen.

·      Konti od do – izberemo konto ali označimo konte v izbirni tabeli.

·      Šifra Kupca od do - izberemo šifro stranke ali označimo stranke v izbirni tabeli.

·      Šifra dobavitelja od do - izberemo šifro stranke ali označimo stranke v izbirni tabeli.

·      Gumb Prikaži. – Prikazale se bodo odprte postavke na strani terjatev oz. na strani obveznosti.

·      Ozn. – potrditev polja (kljukica) pomeni izbiro dokumenta. Ob tej izbiri se vrednost odprto ponudi v polje rezervacije. Le-to lahko popravimo.

·      Gumb Potrdi -  pripravljena rezervacija se shrani. Pri tem ni pomembna usklajenost terjatev in obveznosti.

Natisni