Verzija 2020.09.001 z dne 3.7.2020

  • V preglednico Krediti in odtegljaji je dodano polje Izvršba.
  • Med izvajanjem obračuna je dodano opozorilo v primeru zaposlenih, ki so dopolnili 60 let in nimajo izbrane olajšave po 156. členu ZPIZ.
  • Urejena priprava obrazca REK-1 v primeru obračuna bonitet z datumom izplačila od 01.07.2020 dalje.
  • Urejena priprava obrazca REK-1 v primeru obračuna za vrsto obračuna druga izplačila s poračunom dohodnine iz prejšnjega obračuna.
  • Evidenca prisotnosti
    • Odpravljena težava z izračunom dodatka za deljen delovni čas.

Natisni