Avansni račun

Pri vnosu avansnega računa moramo izpolniti spodnji del okna - AVANS. Označimo stopnjo davka, ki je navedena na računu, na podlagi tega v osnovnih podatkih vnesenega zneska, program sam izračuna osnovo in davek. V primeru, da je na avansnem računu vsebovanih več davčnih stopenj moramo osnovo ročno popravit, program pa sam izračuna davek.

Natisni