Gumb Rangiranje

·      Po kliku na gumb  se nam odprejo nastavitve za rangiranje podatkov.

 

·      Vrsta odprtega zneska – izberemo ali želimo pregledovati Skupaj odprto ali znesek, ki je zapadel ali znesek, ki še ni zapadel v breme ali dobro.

·      Stran odprtega zneska – pregledujemo lahko zneske, ki so knjiženi v breme ali dobro.

·      Po podatku – podatke lahko pregledujemo tudi po odprtem znesku, šifri zbira ali nazivu zbira.

·      Razvrščanje – podatke lahko razvrstimo naraščajoče  ali padajoče.

·      Mejni znesek – grafični pregled lahko omejimo tako, da vpišemo mejni znesek, od katerega dalje se bodo prikazovali podatki v grafični obliki oz. v tabeli, ali število zapisov, ki jih bomo prikazali.

·      Gumb Grafični prikaz – potem se bodo podatki pokazali v obliki grafikona.

·      Gumb Tabela, potem bomo podatke pregledali v preglednici. Če v zgornjem delu okna kliknemo na

·      Gumb Predogled – podatke lahko najprej prikažemo na ekranu in jih nato natisnemo.

Natisni