Verzija 2020.13.001 z dne 25.09.2020

  • Urejen vnos obdobja v primeru hitrega vnosa obračunskih vrstic.
  • Omogočen izpis potrdila o plači za obdobje dvanajstih mesecev.
  • Evidenca boleznin (eBOL)
    • Odpravljena težava s pridobivanjem PDF prilog zapisov odsotnosti.
  • Evidenca prisotnosti
    • Odpravljena težava z izračunom dodatka za deljen delovni čas.

Natisni