Preglednica

Z gumbom Preglednica prikažemo glavne podatke o kalkulaciji izdelka tudi v preglednici.

Zapisi v preglednici, ki so označeni z rdečo barvo imajo izračunano ceno izdelka nižjo od cene za primerjavo.

Zapisi v preglednici, ki imajo kolono "Nepopolna k." označeno (kljukca) nimajo na vseh elementih kalkulacije pridobljene cene (katere cene manjkajo je potrebno preveriti na izpisu).

 

Preglednica ima dva gumba »V cenik« in »V planske cene«.

 

Z gumbom V cenik prepišemo izračunane cene izdelkov iz preglednice kalkulacije v izbran cenik. Prenesejo se samo vrstice, ki so bile izbrane (imajo kolono "Izbrano" obkljukano). Po izbiri tega gumba se odpre pogovorno okno »Prepis v cenik« v katerega moramo vpisati naslednje podatke:

 

  • Cenovno področje – vpišemo (izberemo) cenovno področje (cenik) v katerega bomo iz kalkulacije prepisali cene.
  • Datum začetka veljavnosti – vnesemo datum s katerim bo pričela veljati (nova) cena.
  • Datum konca veljavnosti – vnesemo datum s katerim bo prenehala veljati (nova) cena.

 

Prepis cen izvedemo preko gumba »Potrdi«. Po končanem prenosu dobimo obvestilo:

 

 

 

Z gumbom V planske cene prepišemo izračunano (plansko) ceno in posamezne dele planske cene (material, delo, stroji, kooperacija) v planske cene izdelkov, ki se nahajajo na preglednici kalkulacije. Prenesejo se samo vrstice, ki so bile izbrane (imajo kolono "Izbrano" obkljukano).

V kolikor spremljamo plansko ceno na nivoju skladišča, je gumb aktiven le, če v materialnem skladiščnem poslovanju obstaja vsaj en tip skladišča, ki se spremlja po metodi planskih (stalnih) cen ter v kolikor pri pogojih izdelave kalkulacije nismo izpolnili podatkov: % dodatkov na vse, dodatek v odstotku in dodatek v vrednosti).

Po zagonu funkcije nas program najprej opozori, da moramo po prenosu planskih cen (če želimo, da te tudi dejansko pričnejo veljati) v materialnem skladiščnem poslovanju izvesti še nivelacijo zaloge.

V kolikor spremljamo plansko ceno na nivoju artikla, je gumb aktiven le, če je v preglednici vsaj en artikel, ki ima označeno vodenje zaloge po planski ceni.

Po zagonu funkcije nas program najprej opozori, da moramo po prenosu planskih cen (če želimo, da te tudi dejansko pričnejo veljati) v materialnem skladiščnem poslovanju izvesti še nivelacijo zaloge ter od nas zahteva vpis tipa skladišča na kateremu bomo definirali plansko ceno.

Z gumbom »Potrdi« dejansko izvedemo prepis v planske cene. Po končanem prepisu dobim naslednje obvestilo:

Natisni