Dodajanje novih skladišč

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skladišča, kamor vpišemo podatke o skladišču.

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno skladišče.

Naziv – vpišemo naziv skladišča.

Tip skladišča - vpišemo tip skladišča (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

Uporaba – ko skladišče prvič aktiviramo, se polje avtomatično  izpolni in se na tem mestu le prikazuje.

Skupina – vnesemo ali izberemo šifro skupine skladišča iz šifranta skupine skladišč.

Komisionar – vnesemo ali izberemo šifro komisionarja iz šifranta strank.

FIFO – izberemo, če imamo vodenje skladišča po FIFO vrednotenju.

Izločeno iz planiranja – če obstaja povezava z Večnivojskim razpisom proizvodnje je ta podatek viden. Uporablja se ga za MRP planiranje v proizvodnem programu.

Stroškovno mesto – vnos ali izbor SM.

Pristojnost WMS – polje je aktivno v kolikor v nastavitvah okolja iCentra obstaja ključ "WMS" z vrednostjo "DA". Za skladišča, ki bodo imela to opcijo vklopljeno, direktno knjiženje skladiščnega prometa (prejema, izdaje, prenosa) skozi iCenter (npr. skozi odpremne naloge, delovne naloge, predprejeme,...) ne bo možno saj naj bi te skladiščne promete knjižil program skladiščne logistike (WMS).

Natisni