Evidentiranje odhoda stanovalca

Ko stanovalec iz razlogov smrti, odhoda v domačo oskrbo ali odhoda v drugo ustanovo zaključi bivanje v zavodu, moramo njegov odhod evidentirati in s tem zaključiti vodenje njegovih podatkov. V modulu iCenter Sociala, zdravstvo in obračun odhod stanovalca vnesemo v formi Sociala – Zaključek dogovora

Evidentiranje odhoda stanovalca v modulu SZO

Natisni