Uvod

V šifrant vrst obračuna se vnašajo podatki, ki določajo način obračunavanja posameznih obračunskih vrst. Običajno ta šifrant izpolni usposobljeni sodelavec SAOP na osnovi posnetka stanja o obračunu plače pri delodajalcu. Pri dopolnitvah in spremembah priporočamo predhodni posvet s sodelavci SAOP, ker lahko napačno popravljanje teh podatkov privede do težav pri obračunu plač.

 

Pod preglednico je nastavitev prikaza podatkov v preglednici :  prikaže samo zapise, označene z Aktiven,  prikaže neaktivne zapise,  prikaže vse zapise.

 

Ob aktiviranju gumba Vnesi zapis (ali s tipko Insert)  se prikaže okno z zavihki:

Splošno

Prenos iz posrednega vnosa

Analitika

Izračun

Knjiženje

Opombe

 

Nad zavihki vnesemo podatka:

Šifra vrste obračuna – trimestna šifra obračunske vrste.

Naziv vrste obračuna – vpišemo naziv obračunske vrste.

Aktiven – oznaka aktivnosti / neaktivnosti vrste obračuna

Natisni