Avtomatsko formiranje plana nabave

  • Ob aktiviranju te izbire se odpre nastavitveno okno za formiranje plana nabave.

  • Nastavijo se ustrezni parametri in program gre (če je vzpostavljena povezava z MSP) pregledat vse prejeme za izbrano obdobje in izbrane podatke, ter predlaga plan nabave, ki ga je sam dobil.

  • Večino podatkov v preglednici lahko še ročno spremenimo. Ob potrditvi preglednice pa se formira toliko planov nabave, kot je različnih dobaviteljev, stroškovnih mest, stroškovnih nosilcev, referentov in analitik.

Natisni