Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami

Program je namenjen masovnemu polnjenju artiklov s količinami minimalnih in maksimalnih zalog. Vsebuje funkcionalnosti, ki omogočajo, da se v minimalne in maksimalne zaloge avtomatsko predlagajo podatki, ki čim bolj natančno upoštevajo trend prodaje v določenem časovnem obdobju.

Najprej se odpre okno z nastavitvami za polnjenje artiklov z minimalnimi in maksimalnimi zalogami:

Vnesemo naslednje nastavitve:

Za dni – vnesemo za koliko dni nazaj gleda program izdaje, na podlagi katerih bo predlagal zalogo.

Datum – izberemo, če želimo gledati podatke za neko poljubno časovno obdobje, ne samo od trenutnega datuma nazaj.

Dobavitelj, Konsignant, Proizvajalec – vnesemo ali izberemo želene vnose. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki imajo v šifrantu vnesene izbrane podatke.

Artikel – vnesemo ali izberemo artikle. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranega intervala šifer artiklov.

Skupina artikla – vnesemo ali izberemo skupine artiklov. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranih šifer skupin artiklov.

Klasifikacija artikla – vnesemo ali izberemo klasifikacije artiklov. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranih šifer klasifikacij artiklov.

Oddelek – vnesemo ali izberemo oddelek. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranih oddelkov.

Dodatna lastnost artikla – gre za možnost izbiranja artiklov, kateri imajo te dodatne lastnosti vpisane v lastnostih po meri.

Tip skladišča – izberemo iz katerega tipa skladišča bo program jemal izdaje. Če je vnesen samo tip skladišča se polnijo podatki o minimalni zalogi v artikle na podlagi tipa skladišča.

Skladišče – izberemo skladišče iz katerega so bile narejene izdaje, na podlagi katerih bo program predlagal minimalno zalogo. Če je vneseno skladišče (poleg tipa skladišča) se polnijo podatki v artikle na podlagi tega skladišča.

Tip prometa – na voljo imamo izbor »Izdaja« ali »Izdaja in Prenos«. Če želimo upoštevati tudi medskladiščne prenose, izberemo »Izdaja in Prenos«.

Zadostnost prometa – to izberemo, če želimo, da se namesto količine izdaje v določenem obdobju za minimalno zalogo predlaga podatek na podlagi izračuna: povprečna dnevna poraba * št. dni zadostnosti zaloge. Povprečna dnevna poraba pa je količina izdaje deljeno s številom dni. To število dni pa je podatek »za dni« ali pa iz dni dobavnega roka za artikel glede na dobavitelja.

Prikaz neodpremljenih naročil kupcev – obkljukamo þ, če želimo prikaz tudi podatkov še nerealiziranih naročil s statusom različnim od »zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano »Napoved zaloge«.

Prikaz neprejetih naročil dobaviteljem – obkljukamo þ, če želimo prikaz tudi podatkov še še nerealiziranih naročil dobaviteljem s statusom različnim od »zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano »Napoved zaloge«.

Faktor za izračun maksimalne zaloge – vpišemo podatek na podlagi katerega se iz predlagane minimalne zaloge izračuna še maksimalna zaloga.

Upoštevaj promet CS – opcija je aktivna, če obstaja povezava na NDK in v NDK povezava na Carinsko skladišče. Če je ta opcija potrjena, se v skupno stanje zaloge upoštevajo tudi prejemi in izdaje carinskega skladišča.

Po potrditvi se prične preračun količin za artikle in se predlagajo v obliki preglednice:

Predlagane količine minimalnih in maksimalnih zaloge lahko poljubno spreminjamo.

 

Gumb »Napolni minimalno zalogo« - napolni v Artikli zaloge minimalno in maksimalno zalogo.

Gumb »Osveži« - ponovno preračuna in postavi količine na prvotno izračunano vrednost. To je pripomoček v primeru, da smo kaj popravljali in se kje zmotili.

 

Po polnjenju zalog nam program javi:

 

Praznjenje minimalnih zalog – s tem programom lahko počistimo minimalne in maksimalne zaloge na več artiklih hkrati. Po kliku na gumb »Praznjenje minimalnih zalog« se odpre dodatno okno, v katerem nastavljamo izbor artiklov, za katere želimo brisati minimalne zaloge. Nastavitve so standardne »od do« določenega artibuta artikla, na koncu pa je določitev ali podatke o minimalni in maksimalni zalogi postavimo na 0 (nič) ali pa pobrišemo te zapise.

 

Natisni