Verzija 2018.05

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »serijsko knjiženje« dodanih nekaj logičnih omejitev pri izbiri podrejenih opcij glede na predhodno izbrane nadrejene opcije.
 • Šifranti – materialne sestavnice; v preglednici materialnih sestavnic (in v glavi modularne sestavnice) je prikazan podatek »Št.nivojev«, ki predstavlja število nivoje sestavnice tega artikla. Podatek se polni preko obstoječega pripomočka »Ponastavitev maksimalnega števila nivojev«.
 • Šifranti – delovni koledarji; v segmentu razpona datumov sobota-nedelja je sedaj obvezno potrebno označiti ali spremembe veljajo za soboto ali za nedeljo.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na funkciji razpisa delovnih nalogov urejene določene kombinacije, ki so dodelile napačen datum roka izdelave podrejenih delovnih nalogov.
 • Mehanizem pokalkulacije delovnega analoga smo iz programske kode prenesli na proceduro na bazi, kar omogoča klicanje pokalkulacije tudi izven programa iCenter.
 • Vpeljan je kanban sistem naročanja sestavin/razpisovanja nalogov polizdelkov na naslednjih mestih:
  • izpisi - Predvidena poraba materiala – formiranje delovnih nalogov in formiranje naročil dobaviteljem
  • plan proizvodnje – priprava plana
  • plan proizvodnje – razpis proizvodnje (za podrejene delovne naloge)
  • naročila kupcev in dobaviteljev – obdelave – prenos naročil v plan proizvodnje

Natisni