Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019

S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. 

Za napredovanja v letu 2019 je potrebno (zaradi posebnosti, opisanih v nadaljevanju) imeti pred vnosom podatkov nameščeno verzijo iCentra 2019_04_001 oziroma novejšo.

Napredovanja 2019

Natisni