Tiskanje gotovinski računov na drugi tiskalnik

Če imate nastavljeno 'Hitro tiskanje' v gotovinski prodaji, se ob izstavitvi računa (F12) avtomatsko natisne na prednastavljen tiskalnik in prednastavljen izpis. Ta nastavitev je priporočljiva, saj ob izstavljanju računov ne potrebujemo dodatnega klikanja. Včasih pa se pojavi potreba, da bi tiskali na kakšen drugi tiskalnik ali pa tudi na kakšen drugi izpis. 

Tiskanje gotovinski računov na drugi tiskalnik

Natisni