Kako vnašamo vrste računov?

Ko smo v oknu vrste računov, kliknemo na vnesi nov zapis, izbermo naslednjo prosto šifro in vpišemo željeni naziv. Izberemo še, ali je račun terjatev ali obveznost.

Natisni