Verzija 2021.08.001 z dne 04.06.2021

  • Omogočeno določanje števila decimalnih mest za prikaz podatka urna osnova limit na individualnem zahtevku za refundacijo nadomestil.
  • Pri potrjevanju odsotnosti je urejen prikaz koriščenja ur, v obliki HH:MM.
  • Odpravljena težava pri izračunu prispevkov na plače za invalida nad kvoto - nastavitev DODATNE_NASTAVITVE_DM
  • Predlaganje zneska regresa po novem upošteva pretekle zaposlitve v tekočem letu.
  • Odpravljena napaka pri izračunu osnove za prispevke za zaposlenega, ki ima v obračunu nadure, ki ne gredo v font (npr. 30% dodatek za naduro).
  • eNDM
    • Urejena izbira vrste priloge 744 - Potrdilo o sobivanju.

Natisni