Izstavitev, Osnutek in vrni v pripravo za naročila dobaviteljem

Dopolnitev programa z novim načinom izpisovanja, ko se postopek izvaja preko izstavitve dokumenta prinaša določene spremembe v sistem tiskanja, pošiljanja v potrjevanje in pošiljanja naslovniku. Več v prilogi:

Osnutek na naročilih

Natisni