Kopiranje naročila

  • Podatke naročila iz preglednice kopiramo tako, da najprej v preglednici Naročila Kupcev označimo izbrano naročilo, nato pa kliknemo na gumb  - Prenesi zapis iz…(ALT+Insert).

  • Določimo leto (V leto) in knjigo (V knjigo naročila) v katero bomo naročilo kopirali
  • Določimo ali se bodo na novo naročilo kopirali tudi datumi predvidene dobave iz glave oz. vrstic naročila (Prepis datumov predvidene dobave)

 

Po koncu kopiranja se odpre naslednje obvestilo:

Natisni