Konti mM

Pripomoček je namenjen izvozu in pripravi kontnega plana iz Dvostavnega Knjigovodstva za uvoz v miniMAX.

Natisni