Vnos novega merila

·      Šifra, Naziv – vpišemo šifro in naziv merila

·      Privzeto merilo – npr. za najnižja cena lahko določimo, da je to privzeto meril in se tako vedno predlaga kot merilo za izbor na naročilu.

·      Opombe – merilo lahko tudi natančneje opišete v opombah.

 

Natisni