Predračuni

Obdelava je namenjena ažuriranju, prikazu in izpisu preračunov. Delo s tem programom je enako kot na negotovinski prodaji, zato se podrobnosti lahko vidi v opisu vnosa dobavnic negotovinske prodaje. Nastavitve varnostnega sistema in delo na predračunih glede na status predračuna pa velja posebej za predračune.

  • Leto – leto prikaza, predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico.
  • Vrsta prometa – vpišemo ali izberemo šifro vrste prometa. Možna uporaba vrste prometa označenega kot R – predračuni.
  • Prikaz zbira – če imamo obkljukano, potem se v spodnjem delu prikaže vsota zneskov predračunov, kateri so na preglednici. Smiselna uporabna tega seštevka je lahko, ko omejimo predračune npr. za določeno stranko ipd..
  • Tiskaj – preko tega gumba lahko izpisujemo predračune. Na voljo sta dva QR obrazca »Predračun« in »Predračun po cenah brez DDV (davčni zavezanci)«, na podlagi katerih lahko obliko in vsebino kot ostale obrazce prilagajamo svojim potrebam.
  • Kopiraj – s tem pripomočkom tvorimo kopije dokumentov predračunov. Odpre se okno za nastavitev kopiranja, v katerem določimo leto, vrsto prometa in datum kopije preračuna. Privzeto se prenesejo ti podatki iz preglednice v kateri se nahajamo. Poleg teh podatkov lahko vrsticam spremenimo predznak količinam.

Natisni