Verzija 2017.10.001 z dne 18.8.2017

  • Računi za gotovinske avanse pri knjiženji v Dvostavno knjigovodstvo ne tvorijo knjižb za zapiranje avansnega računa.
  • Računi za gotovinske avanse pri knjiženju prejemka v Blagajniško poslovanje v vrstice prejemka zapišejo konto avansov
  • Pri storniranju avansnega računa - kopiranje s spremembo predznaka - se avansi označijo tako, da niso več vidni med odprtimi avansi.
  • V primeru knjiženja ne izstavljenega računa v Blagajniško poslovanje, lahko po vnosu blagajniškega prejemka tudi natisnemo (izstavimo) račun.
  • Odpravljena težava pri knjiženju deviznih računih z upoštevanimi avansi (tudi računi z devizno klavzulo) v davčno knjigovodstvo, kjer se je uporabljal tečaj na datum računa in ne na tečaji na datume koriščenih avansov.
  • Odpravljena težava ko se v ICL ovojnici e-računa v primeru uporabe alternativnega TRR prejemnika plačila nista ujemala TRR izdajatelja in prejemnika plačila.
  • Na računih je dopolnjeno knjiženje izdaje MSP tako, da se upošteva tudi konto porabe definiran na artiklu.
  • Dopolnjen QRD vzorec računa z UPN QR kodo.
  • Pri izbiri TRR za plačilo je dodan tudi prikaz Naziva TRR.

Natisni