Preglednice skladišče/konto/artikel

Zaporedje nivojev izbranega prikaza:

preglednica »Stanje zalog – skladišča«; prikažejo se podatki za vsa skladišča

preglednica »Stanje zalog – konti«; prikažejo se podatki o kontih za izbrano skladišče

preglednica »Stanje zalog – artikli«; prikažejo se podatki o artiklih za izbrano kombinacijo skladišče/konto.

preglednica »Stanje zalog – serije«; prikažejo se podatki o serijah za izbrano kombinacijo skladišče/ konto/artikel.

Natisni