Kaj je e-račun in kaj elektronski račun?

 

E-račun, ki ga določa Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila je elektronski račun. Sestavljen je iz najmanj dveh datotek, ki ju predpisuje enotna standardizirana oblika e-SLOG:

  • Račun v xml obliki (vsebuje vse podatke o računu: datum, izdajatelja, znesek, vrstice računa, denarna enota, prejemnika, davčne številke, transakcijski račun…)
  • Ovojnica  (ovojnica omogoča, da e-račun, prenesejo banke ali UJP po e-bančnih poteh od izdajatelja k prejemniku kot priponko. Ovojnica vsebuje vse potrebne podatke za usmeritev e-računa, zapisana je v xml obliki)
  • Neobvezne priloge računa (slika, specifikacije…)

ZDDV-1G, pa govori o elektronskih računih, kjer določa, da je elektronski račun vsak račun, ki je prejet in izdan v elektronski obliki (e-račun, račun poslan po mailu, skeniran papirni račun poslan po mailu…).

Natisni