Verzija 2020.12.001 z dne 04.09.2020

 • Omogočen združen prenos obračunov v plačilni promet v primeru enakega datuma izplačila in datuma za plačilo dajatev.
 • Urejena izbira leta in meseca obračuna na vseh OLAP analizah.
 • Urejen prikaz podatkov o delovni dobi na obračunskem listu v primeru prenehanja zaposlitve v mesecu obračuna.
 • Urejena vsebina sporočila v primeru pošiljanja plačilnih list po elektronski pošti.
 • Urejeno delovanje pripomočka za pripravo aneksov glede na povišanje plač z dne 1. 9. 2020.
 • Urejeno predlaganje samo aktivnih vrst obračuna (posredni vnos, neposredni vnos, korak 3. evidence prisotnosti in pripomoček Kontiranje po vzoru)
 • Dodano opozorilo v primeru izbire neaktivne vrste obračuna
 • Urejen prenos šifre olajšave VDČ (B1/B2) na REK-1
 • V preglednico potrjevanje dopustov je dodano polje datum oddaje vloge.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno ločeno določanje najmanjšega števila ur za izračun dodatkov za invalidske upokojence.

Natisni