Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev od 26.10-31.10 ter za mesec november

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/22 z dne 6.12.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali, kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev.

Navodila

Natisni