Prispevki na plače

Prispevki na plače

Z ukazom Prispevki na plače vnašamo prispevke, ki se obračunavajo na plače in nadomestila zaposlenim.

Šifra prispevka – podatek je dvomestno število.

Naziv prispevka – vpišemo naziv prispevka na plače.

Šifra stranke – mora  pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stranka, ki predstavlja prejemnika prispevka, ni še vnesena, jo dodamo v šifrant, sicer lahko kar vpišemo šifro stranke prejemnika prispevka.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko za nakazila prispevkov, ki mora biti predhodno vnesena pri stranki, ki je prejemnik prispevka na zavihku Bančni računi.

Naziv računa – naziv se izpiše na osnovi nastavitev v bančnih računih stranke prejemnika prispevka.

% prispevka – lahko je na 3 decimalna mesta natančno.

Najnižji znesek – vpišemo najnižji možni znesek prispevka oz. pustimo znesek 0. Podatek »Najnižji znesek« vpišemo v primeru, ko je prispevek določen v fiksnem znesku.

Najvišji znesek – vpišemo najvišji možni znesek prispevka oz. pustimo znesek 999.999.999,99. »Najvišji znesek« vpišemo, ko je prispevek določen v fiksnem znesku – tedaj mora biti najvišji znesek enak najnižjemu (če je npr. prispevek določen v fiksnem znesku 500,00 SIT, bomo pri najnižjem in najvišjem znesku  obakrat vnesli  znesek 500 SIT).

Se obračuna od plače - oznaka  omogoča obračun prispevka od plače.

Se obračuna od neplačanega - oznaka  omogoča obračun prispevka od neplačane odsotnosti.

Prispevek od razlike do minimalne plače - oznaka  omogoča obračun prispevka od razlike do minimalne plače.

Prispevek za benefikacijo - oznaka  pomeni, da se bo prispevek obračunaval za zavarovalno dobo s povečanjem za zavarovance, ki so delali na dan 1.1.2001 na delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem in imajo najmanj 25 let (moški) oz. 23 let (ženske) pokojninske dobe.

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje - oznaka  pomeni, da gre za prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Šifra REK 1 -  vnesemo dvomestno šifro, ki pomeni postavko na obrazcu REK-1 pri kateri se bo izpisal obračunani prispevek (primer: za prispevek za zdravstveno zavarovanje bo šifra REK 1: 28). Vnos šifre REK 1 je obvezen.

Šifra REK 1a -  vnesemo dvomestno šifro, ki pomeni postavko na obrazcu REK-1a pri kateri se bo izpisal obračunani prispevek (primer: za prispevek za zdravstveno zavarovanje bo šifra REK 1a: 78). Podatek je obvezen.

Natisni