Gumb "Obnovi cene"

Gumb »obnovi cene« se nahaja na zavihku »Tehnološka sestavnica«. V kolikor ga zaženemo, se za vse kooperantske operacije delovnega naloga, ki imajo operacijo povezano z »artiklom«, obnovijo (posodobijo) cene storitve kooperacije. Cene se dodelijo iz nabavnega cenika stranke kooperanta oziroma splošnega cenika kooperacije; vezano na datum pričetka izdelave oziroma datum delovnega naloga.

Natisni